TĂIEREA APLICATĂ ARBORILOR FOIOŞI PLANTAŢI SOLITAR ÎN GRUPURI SAU MASIVE

Posted on January 14, 2010. Filed under: Plantarea si lucrari de ingrijire a plantelor | Tags: , , |

Arborii ce se plantează în parcuri şi grădini, pentru a-şi îndeplini rolul lor decorativ, trebuie să fie lăsaţi să se dezvolte cât mai liber, cât mai natural. Să intervenim în creşterea şi dezvoltarea lor numai când nevoia o cere. Să evităm să le imprimăm acestora alte forme decât cele date de natură, care corespund speciei din care fac parte. Spre deosebire de arborii din plantaţiile stradale şi aleile din parcuri, unde se urmăreşte obţinerea unor exemplare cu un singur trunchi, cât mai drept, plasarea coroanei la o anumită înălţime şi o fonnă cât mai regulată a acesteia, la arborii pentm parcuri se preferă, şi exemplare cu mai multe trunchiuri, pornite chiar de la suprafaţa solului, trunchiuri care, la rândul lor, să fie cu numeroase ramuri cât mai jos posibil. Arborii astfel crescuţi se prezintă ca nişte tufe imense care conferă peisajului o frumuseţe deosebită. In grădini şi parcuri se plantează mai ales arbori cu fomie de creştere columnară, pletoasă, globuloasă, piramidală, fastigiată etc. Şi acestora li se va lăsa toată libertatea în creştere. Când apar însă ramuri care se abat de la forma coroanei, dezechilibrează fomia, acestea fie că se palisează către interiorul coroanei în cazul când sunt tinere şi permit această operaţie, fie că se scurtează prin tăiere, toate acestea în vederea conservării fonnei. Este o mare greşeală ca fonnele amintite mai sus să fie tratate ca şi gardurile vii, adică să li se taie vârfurile şi ramurile laterale. Se vor păstra fonnele naturale, fără a se interveni cu tăieri. La fonnele pletoase putem interveni atunci când se unnăreşte ca arborii să atingă înălţimi mai mari. în acest caz şi aceasta numai când arborii sunt tineri, ramura conducătoare (vârful) se va palisa şi dirija în sus, până se atinge înălţimea dorită. De asemenea, ramura condu-căi ^re se poate dirija în jos prin îndoire, atunci când este nece. "5 dezvoltarea în lăţime. La alţi arbori se pot scoate prin tăiere unele ramuri din coronament sau dirija prin palisare în direcţiile dorite, atunci când se urmăreşte să se dea arborelui un aspect mai pitoresc sau mai bizar.

Sunt cazuri când într-un parc sau grădină mari, lângă oglinda unui lac, un grup statuar sau alt punct de interes trebuie să fie văzute de departe. In această situaţie, arboni plasaţi pe linia de vedere trebuie să aibă trunchiurile dezgolite, lipsite de ramuri până la o anumită înălţime Tratamentul la care vor fi supuse trunchiurile acestor arbori corespunde cu lucrările de formare şi conducere a arborilor pentm străzi.Arborii care sunt plasaţi în grupuri mari. boschete sau masive, în tinereţe vor fi trataţi ca şi arborii izolaţi, adică sunt lăsaţi să se dezvolte liber, natural. Mai târziu, când ramurile din coronamentele lor încep să se întâlnească, să se întrepătrundă sau să se usuce, este necesar să se intervină cu tăieri. în acest caz se va proceda în felul următor: zonele periferice ale grupului, boschetului sau masivului, sunt lăsate să se dezvolte nestingherite, liber, să formeze ramuri cât mai de jos; în interiorul boschetului, grupului sau masivului, din cauza lipsei de lumină, creşterea este stânjenită şi pe măsură ce arboni cresc în înălţime, ramurile din interior încep să se usuce de jos în sus. Ele trebuie înlăturate pe măsură ce se usucă. In final, interiorul plantaţiei se goleşte şi, privită din exterior, aceasta ia fomia miei calote'(fig. 3.11).

înlăturarea ramurilor uscate este obligatorie şi din motive de igienă. Se va evita astfel formarea de focare de infecţie în interiorul plantei. In meuientul când totuşi, acestea au apărut, sunt extrase imediat şi arse. O problemă o constituie şi prezenţa în plantaţii a vâscnlui. Este bine ca vâscul să nu fie lăsat să se extindă, pentm a nu periclita viaţa arborilor: se va conserva un număr limitat de tufe. care în timpul iernii va da totuşi un aspect interesant peisajului, lipsit de podoaba verde a frunzişului.

Cu tăieri se va mai interveni în cazul pagubelor produse de furtuni, depuneri masive de zăpadă, chiciură etc. Părţile calamitate se înlătură cu multă grijă pentm a nu se mai distmge şi alte ramuri, pentm a nu se altera forma coroanei. în cazul arbonlorîn declin, înlăturarea ramurilor calamitate nu mai poate produce nici un fel de stimulare, în vederea reluării unei vege­taţii mai active.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: