TĂIEREA APLICATĂ ARBUŞTILOR ORNAMENTALI PLANTAŢI SOLITAR ÎN GRUPURI BOSCHETE ŞI MASIVE

Posted on January 11, 2010. Filed under: Plantarea si lucrari de ingrijire a plantelor | Tags: , |

După ce arbuştii ornamentali cresc, se dezvoltă, înfloresc şi fructifică, încep să intre, după o vreme, în perioada de declin, să îmbătrânească, fenomen ce se caracterizează prin:

– creşterile anuale (care se adaugă an de an) devin tot mai reduse;

– înflorirea devine tot mai rară şi situată mai mult către vârf;

– tufele se îndesesc, în interiorul lor apar ramuri uscate, râu plasate, iar lăstarii tineri care apar de la baza plantei sunt din ce în ce mai puţini la număr şi se etalează înainte de a ieşi la lumină.

Pentm a feri arbuştii de apariţia acestor fenomene este necesar să se aplice lucrările culturale de tăiere.

Tăierile, au, în primul rând rolul de a feri arbustul de îmbătrânire, de degenerare. Ele’se fac numai când nevoia o cere. De asemenea, mai trebuie avut în vedere că arbuştii se deosebesc între ei nu numai prin forma tufei, atât de diferită de la o specie la alta şi de la un soi la altul, ci şi prin felul de formare al florilor, foarte diferenţiat cât şi după epocă. De reţinut că tăierile, pentm a se executa corect şi eficient, trebuie făcute numai ţinând seama de aceste trei elemente: forma de creştere a arbustului, felul de formare al florilor şi epoca de înflorire. In ceea ce priveşte forma, arbuştii ca şi arborii, au o varietate de fonne care sunt fie naturale, fie provenite prin înnobilare.

Referitor la felul de formare al florilor, se disting două mari grupe:

a) – la sfârşitul perioadei de vegetaţie se observă la această gmpă
două categorii de muguri: muguri vegetativi şi muguri floriferi.

Din mugurii vegetativi, apar în perioada de vegetaţie umiătoare, lăstari lungi sau scurţi care poartă numai frunze. Mugurii floriferi, de obicei aflaţi pe lăstarii scurţi, dau naştere la flori sau inflorescenţe. Aceste două categorii de muguri se disting cu uşurinţă după fonna lor, mugurii vegetativi sunt mai alungiţi, subţiri şi ascuţiţi, iar cei floriferi, mai laţi şi mai rotunzi.

b) la cea de-a doua gmpă există numai un singur fel de
muguri. Din aceştia vor rezulta câte un lăstar lung cu frunze. Dar
în cursul perioadei de vegetaţie se definitivează dacă el rămâne
lăstar vegetativ sau se termină cu o floare sau inflorescenţă.

In ce priveşte epoca de înflorire, şi aici se întâlnesc două mari gmpe:

– arbuşti cu înflorire primăvara;

– arbuşti cu înflorire vara şi toamna. Operabile de tăiere se împart în trei categorii:

– tăieri ce se execută la plantare;

– tăieri de întreţinere;

– tăieri de întinerire.

In ce priveşte epoca de aplicare a acestor tăieri, ele pot fi:

– tăieri de vară;

tăieri de iarnă.

Tăierile ce se execută la plantare constau în suprimarea ramurilor vătămate în timpul scoaterii din pepinieră, a celor rău plasate, a celor care sunt prea numeroase sau prea lungi, în scopul de a se crea un echilibm perfect între rădăcină şi partea aeriană, cât şi pentm a i se da plantei o formă cât mai regulată.

Tăierile de întreţinere ce se aplică arbuştilor cu înflorirea în primăvară

Tăierile de vară – Arbuştii înfloresc primăvara (aprilie-mai). purtând florile pe ramurile din anul ce a trecut! înflorirea la arbuştii din această gmpă se face înainte sau în acelaşi timp cu apariţia frunzelor. Tăierea arbuştilor din această gmpă se aplică imediat după ce înflorirea s-a terminat, cu scopul ca noii lăstari care se dezvoltă la extremitatea ramurilor care au fost scurtate şi care au purtat flori să aibă timpul necesar pentm desăvârşirea vegetaţiei (să se dezvolte complet, să formeze noi şi numeroşi boboci de floare care vor înflori în primăvara anului ce urmează. De asemenea, se vor înlătura lăstarii daţi din rădăcină (drajoni) cât şi sălbaticul, la speciile înnobilate prin altoire.

Tăierile de iarnă – Se vor lăsa intacţi lăstarii tineri, fonnaţi după tăierile aplicate imediat după înflorire, deoarece aceştia sunt cei ce vor da flori în anul ce urmează. Către sfârşitul iernii se vor înlătura drajonii şi sălbaticul la speciile înnobilate prin altoire.

Tăierile de întreţinere ce se aplică arbuştilor care înfloresc vara şi toamna

Tăierile de vară. Se vor înlătura ramurile uscate, rupte şi sălbaticul de la speciile înnobilate prin altoire.

Tăierile de iarnă. Tijele din anul ce a trecut se vor tăia la 4-6 ochi, cât mai aproape de sol. Se va suprima foarte aproape de suprafaţa solului lemnul vechi, pentm a se provoca emiterea de lăstari tineri, viguroşi şi cât mai numeroşi.

Pentm speciile cu lemnul moale, tăierile se vor executa către sfârşitul iernii, în februarie-martie, pentm a se evita necrozarea plăgilor. Tăierile de întreţinere au drept scop menţinerea cât mai bogată şi de durată a înfloririi şi fructificării, o vârstă cât mai lungă, cu o coroană de formă normală.

Tăierile de întreţinere ce se aplică arbuştilor ornamentali După un număr oarecare de ani, în care arbuştii au crescut, s-au dezvoltat, au înflorit şi au fructificat, apare perioada de declin; plantele încep să îmbătrânească, creşterea lor devine tot mai lentă, înflorirea mai rară, în tufă apar ramuri uscate sau încâlcite. Pentm a scoate planta din această stare este necesar să se intervină cu tăieri de întreţinere. Aceste tăieri au drept scop să remedieze deficienţele arătate mai înainte. Ele constau în:

– suprimarea parţială sau totală a ramurilor bătrâne cu scopul de a provoca apariţia altora tinere;

– conservarea ramurilor tinere, deja existente în tuta;

– tăierea ramurilor mature, la 1/2 din lungimea lor, şi dacă
este posibil, deasupra unei ramificaţii; *

– eliminarea ramurilor care se încrucişează.

Tăierile de întreţinere se aplică la intervale de câţiva ani, atonei când apar perioade de declin, când planta a atins un stadiu avansat de maturitate. Aceste tăieri de întreţinere prelungesc viaţa arbuştilor, dar practicate la intervale de timp prea mici, le alterează forma lor naturală, le conferă un aspect dezagreabil. Tăierile de întreţinere şi întinerirea, aşa cum s-a arătat la început, se fac numai la nevoie, ele nu constituie o obligaţie anuală.

Tăierea arbuştilor ornamentali cu frunze persistente

Dacă considerăm necesar, vom face o tăiere primăvara foarte devreme, cu scopul de a lumina tufa (o tăiere sumară de rărire) de a elimina ramurile uscate sau degradate, cât şi pentm menţinerea tufei în limitele dorite. Lucrările de tăiere descrise se aplică numai la arbuştii foioşi şi în cazuri foarte rare la arbuştii răşinoşi.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: