PLANTAREA ARBORILOR SI ARBUSTILOR ORNAMENTALI

Posted on January 2, 2010. Filed under: Plantarea si lucrari de ingrijire a plantelor | Tags: , , |

La plantarea parcurilor şi grădinilor omamentale se folosesc puieţi de talie mare şi uneori arbori tineri care se extrag din plantaţiile silvice sau din pepiniere dendrologice.

Epoca de plantare se situează în timpul repausului vegetativ, în general în intervalul noiembrie-aprilie. în funcţie de zonă şi condiţiile meteorologice. Se preferă plantările de toamnă, care dau rezultate mai bune la prindere.

Puieţii de arbori şi de arbuşti foioşi se livrează de obicei fără balot, iar răşinoasele, foioasele persistente şi unii arbori foioşi (magnolia, arborele cu lalele, mesteacănul şi arbuştii care depăşesc 10 cm în diametru la colet) selivrează cu balot. Pentm plantările de răşinoase şi foioase cu frunze persistente, la achiziţionare trebuie să se aibă în vedere posibilităţile de plantare imediată.

După ce materialul săditor a fost transportat la locul de plantare se are în grijă ca arborii şi arbuştii foioşi să se stratifice imediat în şanţuri. Materialul săditor cu balot ambalat se poate depozita o perioadă de câteva zile prin aşezarea compactă balot lângă balot şi protejarea cu un strat de pământ reavăn la exteriorul baloţilor. Dacă depozitarea se impune pe o perioadă ce depăşeşte 5-6 zile, se execută şanţuri în care materialul se aşează dens, se protejează cu pământ mărunţit şi se udă. Se va ovita păstrarea în şanţ a răşinoaselor şi foioaselor persistente, pentm acestea fiind indicată plantarea la un interval cât mai scurt de la scoaterea din pepinieră.

Manevrarea materialului cu balot se va face cu grijă, pentru a. desprinde pământul de pe rădăcini.

o vjreâ gropilor şi a şanţurilor se poate face cu câteva zile înaintea plantării. Când terenul impune înlocuirea solului din săpătură, lucrarea trebuie executată din timp, pentm evacuarea pământului necorespunzător şi aducerea de pământ fertil.

Dimensiunile gropilor şi şanţurilor de plantare sunt:

– arbori fără balot – 100/80 cm

– arbori cu balot – 170/80 cm

– arbuşti fără balot – 60/50 cm

– trandafiri – 40/30 cm

– arbuşti cu balot cu <j> de 30 cm – 80/60 cm

– gard viu de arbuşti foioşi pe două rânduri – 60/50 cm

– gard viu de arbuşti foioşi pe un rând – 60/50

– gard viu de răşinoase pe un rând – 60/50 cm

– gard viu de arbuşti răşinoşi sau foioşi persistenţi pe două rânduri – 75/50 cm

– bordură de Buxus pe 2 rânduri – 40/30 cm

înainte de plantarea speciilor foioase se execută fasonarea. Coroana arborilor foioşi se reduce fie prin scurtarea ramurilor cu cea. 1/3 din lungime, fie prin eliminarea (scoaterea la inel) a unor ramuri de schelet, dacă acestea sunt suficient de numeroase. Nu se va tăia axul principal la speciile la care este necesară menţinerea mugurelui terminal. Arbuştii foioşi se reduc la plantare cu 1/3-1/2 din lungimea ramurilor. In cazul puieţilor pentm garduri vii. tăierile tufelor se fac după plantare.

Trandafirii se" fasonează păstrând 2-3 ramuri bine plasate, sănătoase, viguroase, care se scurtează la 3-4 muguri. Tăieturile se execută la 0,5-1 cm deasupra unui mugure, de preferinţă orientat în exteriorul coroanei.

Rădăcinile puieţilor de foioase se fasonează uşor prin împrospătarea tăieturilor, înlăturarea porţiunilor rănite şi scurtarea ramificaţiilor prea lungi.

La răşinoase, de regulă, nu se face nici o intervenţie asupra coroanei, materialul pentm gard viu se taie după plantare.

Mocirlirea este obligatorie pentm materialul săditor lipsit de pământ la rădăcini.

Plantarea se face introducând în groapă o parte din pământul fertil, mărunţit astfel încât să formeze o mică movilă peste care se aşează răsfirat, rădăcinile. Puietul se ţine de către un muncitor în poziţia corectă de plantare: vertical, cu aceeaşi-orientare faţă de nord avută în pepinieră (semn marcat pe trunchi) şi cu coletul cu 2-3 cm deasupra nivelului solului. Un alt lucrător trage pământ mămnţit peste rădăcini şi tasează pământul cu ajutorul unui par. înainte de completarea gropii cu pământ se calcă bine şi se udă apoi se trage restul de pământ şi se tasează din nou prin călcare. Ulterior se modelează solul cu sapa în jurul plantei, sub forma unui lighean care va reţine apa la următoarea udare. La trandafiri se execută muşuroirea, acoperind în totalitate puieţii plantaţi.

Plantarea materialului săditor cu balot de pământ (Fig următoare)

înainte de plantare se verifică starea balotului şi se procedează după caz la dezambalare. Puieţii cu balot de pământ învelit în folie de

polietilenă se dezambalează: baloturile protejate cu plasă de sârmă se pot planta ca atare, exceptând cazul când materialul de protecţie de sub plasă trebuie înlăturat

(dacă nu putrezeşte uşor). La baloturile îmbrăcate cu material lemnos se scoate numai capacul inferior, urmând ca scândurile laterale să fie înlăturate în timpul plantării.

La plantare se scoate ambalajul şi se introduce balotul în groapă, fiind menţinut în poziţie verticală şi la nivelul avut anterior în teren. Se fixează cu pământ la bază. se umple parţial spaţiul rămas şi se tasează cu ajutoml unor tasatoare înguste şi cu piciorul, evitând călcarea balotului. Se modelează cu sapa un lighean de udare de dimensiimile gropii şi se udă abundent.

Plantarea gardurilor vii

După săparea şanţurilor, se introduce pământ mărunţit pentru realizarea adâncimii de plantare a puieţilor respectivi (după mărimea rădăcinilor sau a balotului de pământ).

Plantarea puieţilor se face pe unul sau două rânduri respectându-se distanţele pe rând şi între rânduri. în raport cu tipul de gard viu şi cu mărimea plantelor astfel:

(Distanţe de plantare)

– arbori foioşi pe 2 rânduri 50-70/50 cm

– arbori răspândiţi pe 1 rând 50-70/50 cm

– arbuşti răşinoşi sau foioşi pe 2 rânduri 30/30 cm

– arbuşti răşinoşi sau foioşi pe 1 rând 30 cm

– arbuşti foioşi pe 1 rând 30 cm

– arbuşti foioşi pe 2 rânduri 30/30 cm

– Buxus bordură pe 2 rânduri 20/15 cm

– Buxus bordură pe 1 rând 13/15 cm Pregătirea materialului săditor cu sau fără pământ pe rădăcini

se face la fel ca pentm orice plantare. Asupra părţii aeriene se intervine după încheierea lucrării.

Se întind sârme de plantare pentm alinierea perfectă a puieţilor. Materialul săditor se distribuie în şanţ pe măsura plantării. Un lucrător ţine puieţii în poziţie corectă în timp ce alt muncitor introduce pământ în şanţ. Tasarea se face prin călcare şi cu ajutoml unor pari (pentm plantele cu balot), pe măsura completării cu pământ, având grijă să nu se deplaseze puieţii.

După plantare se udă şi se îndreaptă eventualele plante înclinate, apoi se retează scurt, la acelaşi nivel.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: