IMULTIREA VEGETATIVA A PLANTELOR

Posted on December 29, 2009. Filed under: Imultirea plantelor ornamentale | Tags: , , |

In cazul plantelor ornamentale. înmulţirea prin altoire se practică doar la plantele care se înmulţesc mai greu sau de loc prin alte metode.

Pentm altoi (mugure sau fragmente de ramură) se folosesc lăstari anuali (uneon şi ramuri de 2-3 ani) recoltaţi în timpul repausului vegetativ sau în cursul vegetaţiei. în funcţie de procedeul de altoire. Lăstarii altoi trebuie să fie viguroşi. sănătoşi, nevătămaţi, proveniţi din treimea mediană a coroanei. La răşinoase, lăstani trebuie să fie terminali de ramură sau de vârf de plantă, numai aceştia fiind capabili să asigure o creştere erectă, cu ax.

Portaltoii sunt puieţi tineri (1-3 ani) sau uneori butaşi de tulpină sau de rădăcină neînrădăcinaţi.

Metodele de altoire sunt cele folosite în pomicultură şi anume:

– altoire în ochi

– altoire cu ramură detaşată

– altoire prin alipire

Altoirea în ochi (oculaţie) se poate executa:

– la colet: la trandafiri, liliac, corn, Eicvonynus europeaens şi la arbori.

– pe tija: la înălţimea coroanei, pentm arbuşi şi arborii cu trunchiul de portaltoi: trandafiri (pletoşi, cu coroană), Prunus, Betula, Cerassus. Acer. Siophora ş.a.

La altoire pe tijă, se pot altoi 2-3 ochi, distanţaţi la 3-5 cm (mai ales la trandafirii cu coroană).

Altoirea în ochi se face în cursul verii, în două perioade:

– sfârşit de mai-iunie – altoirea în ochi crescând şi

– iulie-septembrie – altoirea în ochi dormind. Recoltarea şi păstrarea altoilor precum şi modul de lucru

privind altoirea în oculaţie, sunt aceleaşi ca şi în pomicultură Altoirea cu ramură detaşată

Este cea mai utilizată metodă de altoire la speciile ornamentale.

Procedeele folosite sunt:

– în copulaţie

– în triangulaţie

– în placaj lateral

– în despicătură

– sub scoarţă

Altoirea cu ramură detaşată – speciile foioase

Altoii sunt fragmente cu 2-3 muguri din ramuri anuale sau de 2-3 ani aflate în repaus vegetativ. Ramurile de altoi se recoltează toamna, după căderea frunzelor, înainte de îngheţ, şi se păstrează la rece.

Portaltoii sunt în general puieţi tineri, uneori chiar butaşi, cu sau fără rădăcini sau fragmente de rădăcină.

! Important – retezarea portaltoiului se face deasupra unui mugure pentm a se asigura o bună circulaţie a sevei spre capătul portaltoiului.
Condiţia necesară este aceea ca grosimea celor doiparteneri să fie egală. Lungimea minimă a secţiunii în cazul portaltoilor subţiri este de 3 cm. Locul altoirii se leagă şi se unge cu ceară de altoit. Altoirea în copulaţie se face primăvara timpuriu, fie pe tijă, fie la colet. în teren sau în seră. în funcţie de sensibilitatea la prindere.

Copulaţia perfecţionată se practică la speciile cu lemnul mai dur (Fagus, Quercus). la viţa ornamentală etc.

Se practică mai ales la arbuştii şi arborii care se altoiesc la seră, iama şi uneori şi vara.

Portaltoiul cultivat în ghiveci se retează la 15 cm lungime, apoi lateral, spre colet, se execută o tăietură de 3-5 cm lungime, scoţând o fâşie de scoarţă până la lemn; altoiul (fragment de lăstar cu 2-3 ochi) se taie oblic. în pană, pe partea opusă unui mugure, lungimea tăieturii fiind identică cu cea de pe portaltoi. Se suprapun perfect cele 2 secţiuni, se leagă şi se unge.

Altoirea de iarnă se execută în momentul în care mugurii portaltoiului pornesc în vegetaţie.

Se poate utiliza la majoritatea speciilor cu frunze căzătoare atât în pepinieră cât şi în spaţiile verzi. De asemenea acest proce­deu se practică pentru altoirea pe fragmente de rădăcini în condiţii de seră. Locul de altoire este fie la colet, fie la înălţimea co­roanei. Portaltoiul (1-3 cm grosime sau mai mult) se retează şi se netezeşte, apoi se despică longitudinal 4-6 cm. Altoiul se fasonează în pană la 3-5 cm de o parte şi de alta a unui mugure şi se introduce în despicătură. După îmbinarea celor doi parteneri, se leagă strâns şi se unge.

Momentul altoirii – primăvara, la începutul circulaţiei sevei, S la speciile: Fagus, Malus, Prunus, Aesculus.

Pe portaltoii mai groşi se altoiesc 2-3 pene. Acest procedeu

se poate aplica şi la arborii mai în vârstă, retezând ramurile şi

altoindu-le pe fiecare în parte. După altoire se leagă şi se unge

cu ceară de altoit.

îngrijirea plantelor altoite cu ramură detaşată

Legăturile se verifică şi se slăbesc, apoi se înlătură când

lăstarii altoi ating 15-20 cm înălţime. în acest timp se execută şi

tutorarea altoilor în scopul prevenirii ruperii lor de către vânt sau

păsări. Creşterile de pe portaltoi se îndepărtează cu excepţia

unui singur lăstar trăgător de sevă, care se ciupeşte. Lăstarii altoi

se palisează de tutore.

In cazul altoirilor pe tijă, tutorii se fixează direct pe portaltoi

prin dubla legătură câte 2 de o parte şi de alta a altoiului.

Tutorele cu lungimea de 50 cm şi grosimea de 1-2 cm, se

ciopleşte în partea dinspre portaltoi, pentm a se putea fixa mai

uşor. De asemenea se mai pot utiliza tutori legaţi în fomiă de arc

deasupra altoiului, confecţionat fiind din nuiele flexibile.

Altoirea prin apropiere sau alipire (Fig. 2.12)

In acest caz ambii parteneri sunt înrădăcinaţi. în jurul

plantelor mamă de altoi (tinere, cultivate în sol sau în vase) se

aşează în poziţii convenabile puieţii de portaltoi transplantaţi în

ghivece.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: